Krościenko (informacje) położone jest na starym szlaku handlowym, który łączy Sącz z kotliną nowotarską. Mówi się, że już na przełomie XII i XIII wieku w miejscu tym istniała służebna osada Zamku Pienińskiego. Miasto to na prawach magdeburskich ulokował król Kazimierz Wielki, który powiedział znamienne słowa – „To wspaniałe dzieło, które dokonać postanowiliśmy na pożytek Naszego Królestwa, powinno być wiekuiście trwałe i silne, co My Kazimierz z Bożej łaski Król Polski niniejszym oz-najmujemy powszechności obecnej i przyszłej”.

Miasto to mimo wielu zawieruch dziejowych przetrwało ponad 650 lat. Niestety akt lokacyjny Crosna nad Chrostnicą spłonął podczas najazdu husytów. Z czasem miejscowość tę zaczęto nazywać Krościenkiem. Od początku swojego istnienia cieszyło się traktem Via Regia, który sprawiał, ze w tym miejscu przejeżdżały królewskie orszaki i kupcy ze swoimi karawanami.

Z miejscem tym związanych jest również wiele ciekawych legend, których główną bohaterką jest święta Kinga. Uciekała ona tą trasą przed tatarskimi czambułami. Założyła zakon klarysek w Starym Sączu, który znajduje się niedaleko Krościenka. Jak piszą kronikarze Długosz i Staropolski, w okolicach miejscowości znajdowały się duże pokłady złota, które ściągały w to miejsce poszukiwaczy z całego świata.

Edukacja w Krościenku funkcjonuje od 1565 roku, najpierw była to mała szkółka przy parafii. Uczniowie mogli kontynuować kształcenie w kolegium pijarskim, które znajdowało się w niedalekim Podolińcu. Niestety historia miasteczka odnotowuje również trudne chwile, a był to przełom XVII i XVIII wieku. Miejscowość ta przeżyła wiele wojen, a także pożary i zarazy, które zdziesiątkowały nie tylko ludność, ale także zabudowania. Na częstym przemarszu wojsk oraz epidemiach dżumy bardzo ucierpiała tamtejsza gospodarka. Nawet król August III, nadając miastu przywileje, nie zdołał go uratować.

Jarmarki z XVI wieku w Zielone Świątki i na Wszystkich Świętych zostały wzbogacone o kolejne na św. Michała i św. Annę. Krościenko miało status centrum szlaku handlowego, dlatego stało się bardzo istotnym miejscem dla całych Pienin. Niestety nie każda władza dobrze sprawowała swoje rządy. Nienależycie zapisał się na kartach historii starosta Baranowski.

Miejsce to, dziś bardzo urokliwe, czeka na turystów, oferując przeróżne lokale wypoczynkowe (informacje). Kwatery zapewniają wygodę i spełniają wymagania nawet najbardziej rygorystycznych turystów.